JCI Bulgaria е партньор по проект “Младежки работници, ангажирани с предотвратяване на радикализацията на младите хора”

JCI Bulgaria е партньор по проект Младежки работници, ангажирани с предотвратяване на радикализацията на младите хора (Youth Workers engaged to prevent radicalization of young people).

Организатор на проекта е асоциация Youth Vision (Румъния). Другите партньори по прокета са Associazione Di Promozione Sociale Young Effect (Италия), Hanta Associates Limited (Обединено Кралство), Aydin Fotograf Sanati Dernegi (Турция), Sal Fuera Elx (Испания), Kulturalis Kapacsolatokert Alapitvany (Унгария), Neankoi Orizontes M.K.O. (Гърция).

Този проект се финансира от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+, Ключова дейност 1: Мобилност за младежи и младежки работници.

Проектът „Младежки работници, ангажирани с предотвратяване на радикализацията на младите хора“ е курс за обучение на младежки работници, който ще бъде реализиран между 01.02.2018-30.11.2018 г., като мобилността на този проект ще се проведе в Eforie Nord, окръг Констанца, Румъния между периода 07-14.09.2018 г.

Групата на проекта ще включва 24 младежки работници, които ще участват в различни дейности чрез методи за неформално образование, насочени към радикализиране на младежта, като предлагат обучение за разбиране на феномена на радикализация, стратегии и методи за превенция, насърчаване на сътрудничеството между ключовите участници.

Цели:

  1. Да се екипират 24-те младежки работници от 8-те страни партньори с организационни умения, ресурси/методи и необходими компетенции по отношение на младежкото приобщаване, социалното сближаване, междукултурния диалог, интеграцията и управлението на конфликтите;
  2. Да се допринесе за признаването и популяризирането на добрите практики и нови методи/стратегии, използвани за борба с радикализацията на младежта, постигнати чрез разработването на Ръководство за “Младите работници, ангажирани с превенция на радикализацията на младите хора”;
  3. Повишаване на осведомеността относно радикализацията на младите хора в 8 местни общности чрез конкретни действия като публични срещи, кръгли маси със заинтересовани страни във всяка общност.

Ежедневната програма на дейностите включва аспекти като: методи за неформално образование, работа в екип, мозъчна атака, посещения.

 

 

About the author: JCISofia